Privacy verklaring

In overeenstemming met art. 13, wetsdecreet nee. 196/03, zoals gewijzigd ("Data Protection Act"), willen wij u op de hoogte met elektronische toestellen in Galleria Rialto, 3, 31100, dat uw gegevens zullen worden verwerkt door Brefiweb hoofdkantoor - Treviso (TV), BTW en fiscaal nummer 04554010266 en Treviso inschrijfnummer TV359386, door de wettelijke vertegenwoordiger pro tempore als data controller voor het uitvoeren van orders, het reageren op verzoeken en diensten zijn nauwkeurig en waar u begaan, evenals de verplichtingen uit hoofde van de nationale en / of communautaire set wetgeving te voldoen aan de regels te vertegenwoordigen. Het niet voldoen aan de verplichte compleet met een asterisk [*] ze maakt het ook onmogelijk om te blijven Brefiweb Srl leveren van de door u gevraagde diensten. Mits persoonsgegevens worden verwerkt om de nieuwsbrieven en promotiemateriaal te bieden. Met betrekking tot deze doeleinden, wordt u niet gevraagd om hun verwerking: Brefiweb Srlinforms dat met (i) on-site registratie, (ii) het plaatsen van bestellingen on-line en daarom contract te kopen, (iii) het verzoek om informatie welke vorm of voertuig gebruikt voor producten en door Brefiweb Srl door de gebruiker aan dit verzoek aan de bedrijven te verzenden, (iv) sitenavigatie via zogenaamde systeem "protocollen", de klant uitdrukkelijk akkoord met de aangeboden diensten en de toelichting op de gelijktijdige registratie voor de nieuwsbrief accepteren promotiemateriaal over producten en diensten die worden aangeboden door het ontvangen van Brefiweb Srl, zonder dat deze aan de gebruiker voor dit type procedure op een geval per geval goedkeuring.

In ieder geval, vragen wij dat u uw gegevens bij te werken in het geval van veranderingen en lees het volledige informatieblad hieronder.
De getroffen persoon en iedere persoon die wordt opgeladen door de of die persoonsgegevens worden vooraf geïnformeerd, mondeling of schriftelijk naar:
Doeleinden en methoden van de verwerking van de gegevens worden verstrekt;
het verplicht of vrijwillig wijze is voorzien in de gegevens;
de gevolgen van het uitblijven van een antwoord;
de onderwerpen of categorieën van organisaties die kan worden geleverd van de gegevens of die kunnen krijgen wat / om de gegevens in hun hoedanigheid van voor de verwerking verantwoordelijken of verwerkers en de omvang van de openbaarmaking van de gegevens daarvan of weten;
de in artikel 7 genoemde rechten;
de identificatiegegevens betreffende de verwerking en gezien aangewezen, de vertegenwoordiger van de controller op het grondgebied van de staat 5. Artikel Als meerdere data processors genoemd door de data controller, moet ten minste één van hen, en ook het punt worden verwezen naar het communicatienetwerk of de mechanismen voor gemakkelijke toegang tot de bijgewerkte lijst van data verwerkers worden gespecificeerd. Als een data-processor is aangewezen om reacties aan de getroffen mensen in het geval bedoeld in artikel 7 rechten in de praktijk genoemd te verschaffen, worden deze gegevens processor beschouwd worden weergegeven.
De in paragraaf 1 bedoelde informatie ook van toepassing op de elementen in specifieke bepalingen van deze Code dergelijke verklaring en kan mislukken, bevatten bepaalde elementen, als dit al aan het bedrijf bekend is, verricht de verstrekking van de gegevens of hun kennis effectief toezicht- en controle-activiteiten van invloed publiekrechtelijke instellingen ten behoeve van de verdediging of de staatsveiligheid of de preventie, bestrijding en opsporing van strafbare feiten in verband.
De borg kan kennisgevingsprocedure vereenvoudigde set voor telefonie en informatiediensten publiek met zijn eigen maatregel.
Als persoonlijke gegevens worden verzameld van de betrokkene, de informatie bedoeld in paragraaf 1, met inbegrip van de categorieën van verwerkte gegevens, de betrokken persoon op voorwaarde wanneer gegevens worden opgenomen of, als voorwaarde voor hun communicatie, zo zijn, niet later dan de gegevens eerst in verbinding.
Paragraaf 4 is niet van toepassing indien:
De gegevens zullen worden verwerkt op basis van wettelijke verplichtingen of communautaire regelgeving of normen;
Gegevens worden verwerkt met het oog op het uitvoeren van de verdediging onderzoeken aangegeven van 7 december 2000 of de Wet 397 om in ieder geval of verdedigen van een rechtsvordering op voorwaarde dat de gegevens dus uitsluitend verwerkt voor dit doel en voor de periode die strikt noodzakelijk zijn:
moeten de betrokken informatie persoon gaat om een ​​inspanning die de Garant uiteraard niet in verhouding tot de rechter beschermd, in welk geval de Garant neemt passende maatregelen aangegeven, indien nodig, of indien dit niet mogelijk is door de Garant houdt zijn.

De transcriptie van de techniek. 7 van wetsbesluit 30 juni 2003, n.196 - Persoonlijke toegang tot de gegevens en andere rechten

De betrokkene heeft het recht op informatie over de vraag of persoonsgegevens over hem bestaan, ook indien nog niet geregistreerd, en hun communicatie in begrijpelijke vorm.
De betrokkene heeft het recht om informatie te verkrijgen:
van de bron van de gegevens;
de verwerking doeleinden en methoden;
gebruik van de logische elektronische middelen voor de verwerking toegepast;
toegewezen aan de identificatiegegevens over de verwerking verantwoordelijke, verwerker en representatief op grond van artikel 5 benoemd, komma 2;
de onderwerpen of categorieën entiteiten aan wie of waaraan de persoonsgegevens kunnen worden meegedeeld en die of die naar het kennen. in hun hoedanigheid als National aangewezen vertegenwoordiger, controller of processor
De betrokkene heeft het recht te verkrijgen:
bijwerking, de rectificatie of, indien daarin geïnteresseerd, integratie van gegevens;
wissen, anonimiseren of afscherming van de gegevens onrechtmatig inbegrip van degenen die niet nodig zijn voor de gegevens werden verzameld voor het doel, of vervolgens verwerkt, opgeslagen zijn verwerkt;
Bevestiging dat de onder a) en b) zijn aangemeld, werd medegedeeld of ook beschreven in de inhoud en aan wie de gegevens aan met uitzondering van de gevallen waarin deze verplichting onmogelijk is of impliceert het gebruik van middelen kennelijk onevenredig het beschermde recht.
De betrokkene heeft het recht om geheel of gedeeltelijk te verzetten tegen:
om legitieme redenen de verwerking van persoonsgegevens betreffende hem / haar, zelfs als ze voldoen aan het doel van de verzameling;
met de verwerking van persoonsgegevens betreffende hem / haar, waar het uitgevoerd onderzoek ten behoeve van het verzenden van reclamemateriaal of directe verkoop of voor het uitvoeren van de markt of commerciële communicatie.

Terug